Asfaltering og veivedlikehold

Vi tilbyr asfaltering av mindre private veier. Vi legger stor vekt på riktig kompetanse og riktig verktøy for alle asfalteringsoppdrag.

Ved alminnelig bruk og riktig underlag, har asfalten en ca. levetid på 15-20 år. Asfalt krever svært lite vedlikehold. Sverre Schei Entreprenør AS lager også enkle grusveier dersom kunden ønsker dette.

I tillegg utfører vi veivedlikehold, ved for eksempel fylling av hull og tetting av sprekker i veibanen.