Betong og massetransport

Betongarbeid

Sverre Schei Entreprenør AS utfører mindre betongarbeid, som støping av gulv, murer, ringmurer ol. til industribygg.

Massetransport

Vi transporterer fyllmasser som jord, sand, singel, grus, pukk og andre fyllmasser.  Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ujevnt terreng der det skal lages grusvei/asfaltert vei.